Els fons voltor: una indústria depredadora de les ciutats i els drets humans

L'Observatori DESC, en col·laboració amb l'Observatori CODE presentem, de la mà de Manuel Gabarre de Sus, l'informe "Els fons voltor: una indústria depredadora de les ciutats i els drets humans", que analitza amb profunditat l'estructura i el funcionament dels fons d'inversió, altrament coneguts com a "fons voltor", qui en els útlims anys han colonitzat el mercat immobiliari a diferents ciutats europees - entre elles Barcelona.

Els grans operadors globals immobiliaris que actuen en el mercat de l’habitatge a les ciutats actuals, especialment els fons voltor i les societats patrimonials, presenten característiques de poca visibilitat i traçabilitat, perquè es desconeix en gran manera el seu funcionament, xarxa de negoci o relacions. La presentació d’aquest informe tracta d’aportar una mica de llum a aquesta fosca qüestió per al cas de Barcelona, amb l’objectiu d’augmentar la traçabilitat dels esmentats entramats.

Aquesta opacitat és buscada i també dificulta l’acció de pressió dels moviments socials, a més de diluir qualsevol mena de retre comptes per les conseqüències de la seva activitat –que no són menors– davant la societat (desnonaments, assetjament psicològic immobiliari, expulsió de veïns i veïnes d’edificis sencers, gentrificació, etc.). També és el cas de Barcelona, ciutat global d’interès per al capital internacional immobiliari o inversors, que desitgen extreure rendes d’edificis on milers de persones viuen, sense importar-los aquest petit gran detall i la funció vital de l’habitatge i de la ciutat, donar un sostre i possibilitar la vida digna del veïnat.

Aquest informe és la segona part d'un informe que vam publicar fa poques setmanes, “El xoc immobiliari a Barcelona”. Tots dos informes tracten de posar una mica de llum a aquesta fosca qüestió per al cas de Barcelona, amb l’objectiu d’augmentar la traçabilitat dels esmentats entramats, així com les eines per exigir responsabilitats en el respecte del dret a l’habitatge per part de la societat civil i dels veïnats organitzats cap als operadors globals que ataquen el dret a l’habitatge i la ciutat. Tots dos textos s'han elaborat en el marc del projecte “Right to housing, coherències i fons voltors a #Bcn: un pols per la Justícia Global urbana”, Programa d'educació per a la justícia global, 2020 (Ajuntament de Barcelona).

Sobre l'autor:

Manuel Gabarre De Sus és advocat i investigador, membre de l'Observatorio CODE, expert en la temàtica i autor del llibre “Tocar fondo. La mano invisible detrás de la subida del alquiler” (2019, Traficantes de Sueños), així com d'altres textos i investigacions d'analisi crítica sobre els operadors globals en l'àmbit de l'habitatge i el sector immobiiari (SAREB i altres).

Informació

Tipus publicació
Llibres i Informes
Data de publicació
Maig 2022
Autors/es
Manuel Gabarre de Sus